I hjärtat av Röda Bergen, Stockholm (Org.nr: 769604-8748)
Slumpmässig bild från föreningen... Ladda om sidan för att se fler bilder!

Inlägg från — maj 2010

Årsredovisning för 2009

Här presenteras årsredovisningen för 2009. (Klicka här)

maj 20, 2010   Skriv en kommentar

Kallelse till ordinarie föreningstämma torsdag 27 maj, kl 19.

Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33

Styrelsens förslag: (Läs mera)

1/  Installation av fiberuppkoppling för bredband, TV och telefoni
Styrelsen föreslår
att årsstämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att ge Telia tillstånd att installera ett distributionsnät i fiber för bredband, TV och/eller telefoni till alla lägenheter från fastighetens anslutningspunkt till Stockholms bredbandsnät med exklusiv rätt att vara operatör i det nätet i 5 år.

2/ Förslag till trivsel-/ordningsregler (se förslaget till regler i menyn till vänster)
Styrelsen föreslår
att årsstämman beslutar att anta förslaget om ordnings- och trivselregler att gälla för Kannan 13.

maj 13, 2010   Skriv en kommentar

Vårens städdag, lördag 29 maj!

Vi samlas på innergården kl 10 för trevlig samvaro och fördelning av uppgifter.
Välkomna!
/Styrelsen

maj 13, 2010   Skriv en kommentar