I hjärtat av Röda Bergen, Stockholm (Org.nr: 769604-8748)

Slumpmässig bild från föreningen... Ladda om sidan för att se fler bilder!

Nyhetsbrev juni 2020

Nyhetsbrev juni 2020 (klicka här för att läsa)

 • Gruppavtal internet
 • Bostadsrättstillägg
 • Vattning på gården under sommaren
 • Gården och grillar
 • Com Hems digitalisering
 • Radonmätning klar
 • Årsstämma genomförd utomhus

24 juni, 2020   Kommentarer inaktiverade för Nyhetsbrev juni 2020

Valberedningen söker nya medlemmar

Valberedningen för Brf Kannan 13 ansvarar för att på årsstämman ge föreningens medlemmar förslag på nya kandidater till bostadsrättsföreningens styrelse. Nu söker vi nya medlemmar till valberedningen inför nästa år.

Välkommen att höra av dig till någon av oss i årets valberedning om du är intresserad så berättar vi gärna mer.

Emma Lindström,
lindstrom.k.emma@gmail.com

Yvonne Arnstad,
yvonne.arnstad@gmail.com

Fatima Bentefour,
fatima.bentefour@gmail.com

31 maj, 2020   Kommentarer inaktiverade för Valberedningen söker nya medlemmar

ÄNDRING GÄLLANDE BOSTADSRÄTTSTILLÄGG I FÖRSÄKRINGEN

Våra kollektiva bostadsrättstillägg upphör

Föreningens styrelse har tagit beslutet att från och med förnyelsedatumet för fastighetsförsäkringen plocka bort det kollektiva bostadsrättstillägget ur försäkringen. För dig som boende i föreningen innebär det här att du måste lägga till bostadsrättstillägget i din hemförsäkring och bekosta det på egen hand.

För att göra det kontaktar du ditt försäkringsbolag och ber att få lägga till ett bostadsrättstillägg i din hemförsäkring. Det är väldigt viktigt att du lägger till detta tillägg från och med datumet som anges nedan. Utan detta tillägg står du utan skydd och därmed ersättning för bland annat ytskikt vid en vattenskada, vitvaror och andra byggnadsdelar i din bostadsrätt.

Datum för upphörande: 2020-07-01

Den försäkringslösning styrelsen har valt inför kommande försäkringsperiod är förmedlad via Ankaret Försäkring & Finans AB. Önskas ytterligare information om detta eller har ni frågor om hur ni ska gå tillväga för att teckna detta tillägg i er hemförsäkring så är ni varmt välkomna att kontakta styrelsen.

Vänligen,
Styrelsen i Bostadrättsföreningen Kannan 13

7 maj, 2020   Kommentarer inaktiverade för ÄNDRING GÄLLANDE BOSTADSRÄTTSTILLÄGG I FÖRSÄKRINGEN

Kallelse till Extrastämma 3 okt 2019, kl 19.

Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33

Alla medlemmar kallas härmed till en extrastämma ang förändring av föreningens stadgar. Den lagstiftning som ligger till grund för en bostadsrättsförening och styr  utformningen av föreningens stadgar har förändrats. Detta kräver att stadgarna anpassas till den nya lagtexten. 

Brf Kannan 13 har inte haft normalstadgar. I samband med den lagstadgade stadgeförändringen föreslår styrelsen att bostadsrättsföreningen byter till normalstadgar som våra jurister rekommenderar.

Stadgeförändringar ska beslutas på två på varandra följande möten. Om extrastämman  säger ja till förändringen, kommer styrelsen att kalla till en andra extrastämma  i samband med städdagen, 19 oktober 2019.

DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollen
 7. Fråga om kallelse behörigen skett
 8. Beslut om antagande av nya stadgar (förslag bifogas till kallelsen).
  Stadgeförslag
  Kommentar stadgeförslag
 9. Stämmans avslutande.

3 oktober, 2019   Kommentarer inaktiverade för Kallelse till Extrastämma 3 okt 2019, kl 19.

Kallelse Årsstämma 3 juni kl 19

Välkomna till bostadsrättsföreningens årsstämma måndag 3 juni kl 19 i Karlbergs skola Norrbackagatan 31-33!

20 maj, 2019   Kommentarer inaktiverade för Kallelse Årsstämma 3 juni kl 19

Nyhetsbrev maj 2019

Nyhetsbrev februari – maj 2019 (klicka här för att läsa)

 • OBS
  Nytt datum för årsstämman – 3 juni
  Föreningens årsstämma äger rum den 3 juni 19.00-21.00  i Karlbergsskolan. Kallelse kommer i särskild ordning.
 • Matavfallssortering på gång
  Vi har nu efter viss försening fått kärl och påsar för matavfallssortering. Mer information om det praktiska kring matavfallssorteringen kommer senare.
 • Trädgårdsmöbler
  Efter förra årets inköp av möbler har vi nu enhetliga trädgårdsmöbler från Byarum på hela gården. Varje grupp består av ett bord, en soffa, en bänk och en stol. Tänk på att återställa möblerna gruppvis om de tillfälligt flyttas runt eller ihop.
 • Grillarna
  Föreningen har två gemensamma grillar på gården. Till båda finns skorstenständare. Den som tänder grillen ansvarar för att den är släckt. Ha gärna en hink vatten i beredskap!
 • VattningVill du hjälpa till med bevattningen av våra planteringar under sommaren är du välkommen att kontakta styrelsen. Att köpa denna tjänst är kostsamt så frivilliga krafter kommer att behövas för att täcka alla sommarveckor!

11 maj, 2019   Kommentarer inaktiverade för Nyhetsbrev maj 2019

Obligatorisk ventilationskontroll-Föravisering

Efterbesiktning av OVK och injustering av luftflöden i alla lägenheter ska genomföras innan sommaren

Företaget som kommer att utföra detta är j2vent och de kommer att avisera alla boende via utskick i brevlådorna.
Läs mera…Föravisering.pdf

11 maj, 2019   Kommentarer inaktiverade för Obligatorisk ventilationskontroll-Föravisering

Nyhetsbrev feb/mars 2019

Nyhetsbrev feb/mars 2019 – (klicka här)

 • Årsstämma 16 maj 2019 – motioner senast 28 februari
 • Namnskyltar till brevfack
 • Matavfallssortering
 • Grovsopor och miljöfarligt avfall
  – Vi påminner om att det inte är tillåtet att lämna byggavfall, målarfärg eller elektronik i grovsoprummet. Har man en större mängd grovsopor eller vill bli av med möbler eller andra stora föremål finns det privat

17 februari, 2019   Kommentarer inaktiverade för Nyhetsbrev feb/mars 2019

Årsstämma 2018 – protokoll

23 juli, 2018   Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 2018 – protokoll

Kallelse till Årsstämma Torsdag 17 maj 2018

Kallelse till årsstämma

Torsdag 17 maj , kl 19 i Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33

Kallelse och dagordning

Fullmakt för ersättare

Välkomna!
/Styrelsen

14 maj, 2018   Kommentarer inaktiverade för Kallelse till Årsstämma Torsdag 17 maj 2018