Sophantering och återvinning

Sophanteringen – vårt stora sorgebarn
Hanteringen av våra sopor fortsätter vara ett bekymmer som skapar olägenhet och onödigt höga utgifter.
Om vi inte får ordning på sophanteringen kan det i förlängningen leda till höjda avgifter.

Vi vill ännu en gång påtala att sopentreprenören inte tömmer överfyllda kärl, de sopor som överstiger kärlets höjd hamnar på golvet, och uppmana alla att förpacka och sortera sopor på ett korrekt sätt så att inte sopvolymerna överstigs i onödan.

Om det är fullt i ett soprum, gå till nästa!
Vi har soprum på höger sida om porten Torbjörn Klockares gata 3-5, i portalen till porten på Norrbackagatan samt till vänster om porten Vikingagatan 41-43.

Grovsopor får endast lämnas i grovsoprummet som finns på vänster sida i portalen Vikingagatan 41-43, alternativt lämnas på Återbruket i Roslagstull.

Mobil miljöstation – för elektronik och miljöfarligt avfall – I föreningens återvinningsrum på Torbjörn Klockares gata kan du lämna glas, kartong, tidningar, lampor och batterier för återvinning. Vi har också ett rum för grovsopor på Vikingagatan och ställer upp en container för grovsopor på städdagarna. För annat avfall, t.ex. elektronik och miljöfarligt avfall, hänvisas till den mobila miljöstationen som kommer till våra kvarter (korsningen Vikingagatan/Kadettgatan) flera gånger per år. Läs mer på stockholmvatten.se och anmäl dig gärna till sms-tjänsten för påminnelser genom att sms:a mobila Norrmalm till 71501.