Styrelse/Revisor/Valberedning

Styrelse 2023

Kontakt: styrelsen.kannan13@gmail.com

Ordförande

Tina Finnäs
Ekonomi och kameral förvaltning

Vice ordförande

David Carlsson
Fastighetsunderhåll, teknisk förvaltning, soprum

Sekreterare tillika ledamot

Marianne Clausen
Webbplats, garageplatser, garaget

Ledamöter

Jesper Robinell
Ekonomi, kameral förvaltning, hyresgäster och hyreslokaler

Jonas Borg
Innergård, utemiljö, städdagar

Christina Lundell
Information (nyhetsbrev, välkomstbrev)

Peter Falk
Fastighetsunderhåll, teknisk förvaltning, soprum, andrahandsuthyrning

Suppleanter

Ingela Ahlberg Ersfjord
Innergård, utemiljö, städdagar

Patrik Bosander
Ekonomi och kameral förvaltning

Gustav Svedenstedt
Abonnemang och avtal

Intern revisor

Madeleine Halleen

Valberedning

Lovisa Wattman

Carl Mårn

Evelina Lycke