Styrelse/Revisor/Valberedning

Styrelse 2022

E-post: styrelsen.kannan13@gmail.com

Ordförande

Tina Finnäs
073-670 29 92
tina.finnas@gmail.com

Vice ordförande

David Carlsson
Fastighetsunderhåll och tekniskt ansvarig
076-797 89 51
david.carlsson@pacta.se

Sekreterare

Peter Falk
070-336 48 83
peter.b.falk@gmail.com

Ledamöter

Emil Strömberg
emilstromberg@me.se

Jesper Robinell
070-438 17 92
jesper.robinell@gmail.com

Suppleanter

Ingela Ahlberg Ersfjord
ingelaersfjord@hotmail.com

Marianne Clausen (Ansvarsområden: garage + kölista, Nyhetsbrev, hemsidan)
076 – 525 10 28
marianne.clausen@live.com

Revisorer

Madeleine Halleen
070-897 08 89

Nicola Grez-Pancetti (suppleant)
070-895 28 90

Valberedning

Christina Lundell
chistina.lundell@gmail.com

Patrik Bosander
patrik.bosander@gmail.com

Jonas Borg
info@jonasb.org