Information om vår fastighet

Allmänt om föreningen

Föreningen köpte fastigheten av Drott 1/9 2004
Föreningen är äkta.
Föreningens adresser är Vikingagatan, Norrbackagatan, Torbjörn Klockares gata och Tempeltrappan Lägenheter.
Antal lägenheter är 120 s t och kvarvarande hyresgäster är f n 11 s t Hyresrätterna har varierande storlek och säljs varefter hyresgästerna lämnar lägenheterna.

Lokaler

Antal lokaler är 6 s t (med hyresrätt).
Verksamhet som bedrivs i lokalerna är förskola, restaurang och kontor.
Alla lokaler är f n uthyrda med varierande kontraktslängd.

Fakta om fastigheten

Fastighetens byggår är 1923 och ombyggnadsår är 1978(Torbjörn Klockares Gata 7) resp. 1987
Föreningen äger fastigheten.
Gemensamma utrymmen: tvättstugor, cykelförråd, lekplats samt innergård med utemöbler
Säkerhetsdörrar: Ja
VA-stammar: byttes 1978 på Torbjörn Klockares gata 7 och i övriga uppgångar 1987, vindsvåningarna fick nya stammar 2006
Ventilation: renoverat 2006
Elstigar: nya 1987, vindsvåningarna fick nya elstigar 2006 Fasad: är i gott skick, renoveras löpande Fönster: renoverades 2008
Tak: omlagt 2012
Trappuppgång/hiss: är i gott skick
Uppvärmning: fjärrvärme, UC utbytt 2009.
Tvättstugor: renoveras löpande
Balkongplaner: Föreningen har ansökt om bygglov men det har inte beviljats (2013).
El: 3-fas Fläkt:
Ventilationen är ett centralfläktsystem vilket innebär att egen fläkt under inga omständigheter får anslutas till ventilationssystemet.

Teknisk förvaltning sköt av Driftia

Trappstädning sköts av städfirma

Frivilliga åtaganden i föreningen: vår/höst städning, trädgårdsgrupp

TV/ Internet /telefoni

Kabel-tv: Com Hem, basutbud ingår i avgiften (1:an, 2:an och 4:an) Comhem erbjuder resp. bostadsrättshavare att teckna eget abonnemang TV/Bredband/Telefoni Alla lägenheter har Telia fiberanslutning för TV/Bredband/Telefoni för vilket resp. bostadsrättshavare tecknar eget abonnemang

Parkering/Garage

Tillgång till p-plats: Boendeparkering: finns på gatan utanför Garage: ja (14 platser – kö administreras av SBC)

Ekonomi

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av SBC. I månadsavgiften ingår värme, vatten och källarförråd Avgiften sänktes 1/1 2011 med 5%. Det finns dock ett principbeslut från årsstämman 2009 om att justera andelstalen för samtliga lägenheter som kommer att innebära ökade avgifter för vindsvåningarna och lägenheter i Torbjörn Klockares Gata 7 och en lägre avgift för övriga lägenheter – detta kommer att ske i etapper 2017-2020.

Överlåtelse/Medlemskap

Beslut ang. medlemskap tas på styrelsemöte (1 gång per månad) Överlåtelseavgiften är 2,5 % av basbeloppet och betalas av köparen Pantsättningsavgiften är 1 % av basbeloppet, debiteras per pant
Det kan vara ok med delat ägande, släkt/föräldrar/barn i föreningen men max 2 ägare per lägenhet
Föreningen accepterar inte juridisk person som medlem vid förvärv av lägenhet för bostadsändamål
Medlemsansökan skickas till Brf Kannan 13, Vikingagatan 41, 113 42 Stockholm