Sälja & hyra ut

Försäljning
Om du avser att sälja din bostadsrätt ska styrelsen och förvaltaren snarast underrättas om detta.

Uthyrning i andra hand
Andrahandsuthyrning kan medges under en begränsad tid. Uthyrning förutsätter godkännande av sty­relsen i förväg i varje enskilt fall och kräver särskilda skäl. Dessa kan vara:

  • Tillfälligt arbete på annan ort
  • Studier på annan ort
  • Utlandstjänstgöring
  • Provbo ett samboförhållande
  • Sjukdom

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning beställs av förvaltaren. Om du får tillstånd av styrelsen, tänk på att:

  • du är ansvarig för att månadsavgiften (hyran) betalas
  • du är ansvarig för att hyresgästen inte stör andra
  • du skall upprätta ett skriftligt kontrakt och avtala bort besittningsskyddet