Lås och nycklar till lägenheten – Information

  • S:t Eriks lås AB, Ulvsundavägen 25

I vår bostadsrättförening finns ett ASSA låssystem för lägenheternas ytterdörrar och det förvaltas av S:t Eriks lås AB, Ulvsundavägen 25.
Det innebär att man ska vända sig till dem för att få hjälp med nycklar eller lås.

  • Beställning av nycklar till lägenheten görs via styrelsens kontaktperson

Beställning av nyckel görs  genom att man kontaktar David Carlsson 076-797 89 51 eller david.carlsson@pacta.se,  som är föreningens kontaktperson gentemot S:t Eriks lås AB eller någon annan i styrelsen som kan styrka  att bostadsrättshavaren äger / hyr bostaden.
Ange lägenhetsnyckelns identitet som finns inristat på nycklarna vid beställningen.

  • Föreningen har ingen huvudnyckel

Av säkerhetskäl har inte styrelsen eller någon i föreningen en huvudnyckel.
Om en sådan skulle bli stulen så vore det mycket allvarligt.

  • Det finns ingen förteckning över nyckelns identitet för respektive lägenhet.

Av säkerhetsskäl finns ingen förteckning i föreningen över nyckelidentiteten för respektive lägenhet.
Det skulle kunna orsaka stor skada om en sådan kom i orätta händer.
S:t Eriks lås AB har av säkerhetskäl inte heller någon sådan förteckning.
Det är orsaken till att bostadsrättshavaren / hyresgästen ska kunna uppge lägenhetsnyckelns identitet vid tillverkning av extranyckel.
Det räcker alltså inte med att uppge adress eller lägenhetsnummer.

  • Nycklar är en personlig värdehandling

Nycklar skall behandlas som en värdehandling.
De ska förvaras och hanteras därefter, på samma sätt som andra personliga värdesaker.
Bostadsrättsinnehavaren / hyresgästen är ersättningsansvarig om en förlorad nyckel orsakar ett behov att byta låscylinder.
Bostadsrättshavare ansvarar för inre underhåll och till detta hör: Låscylinder, Handtag (dörrtrycke) och Låskista.

  • Husnycklar”

En s.k. hus-nyckel ( passar till gemensamma utrymmen t ex tvättstuga) har lämnats ut per lägenhet.
Om en hus-nyckel förloras ska detta anmälas till styrelsen (Styrelsens brevlåda Vikingagatan 41 alt mail: styrelsen.kannan13@gmail.com) som lägger en beställning till S:t Eriks lås.
Vid färdig nyckel ringer S:t Eriks lås lgh innehavaren som mot legimitation och betalning själv hämtar i butiken.
Även polisanmälan av förlusten kan bli aktuell då denna nyckel ger tillträde till ett flertal utrymmen i vår fastighet.