Lås och nycklar till lägenheten – Information

Storstadens lås HB, Vanadisvägen 39

I vår bostadsrättförening finns ett ASSA låssystem för lägenheternas ytterdörrar och det förvaltas av Storstadens lås HB, Vanadisvägen 39
Det innebär att man ska vända sig till dem för att få hjälp med nycklar eller lås.

Beställning av nycklar till lägenheten 

Beställning av nyckel görs genom att kontakta Storstadens lås och ange namn, vilken nyckel det gäller samt nyckelns identitet som finns inristat på nyckeln. Därefter behöver styrelsen bekräfta beställningen.

Huvudnyckel

Av säkerhetskäl har inte styrelsen eller någon i föreningen en huvudnyckel.
Om en sådan skulle bli stulen så vore det mycket allvarligt.

Det finns ingen förteckning över nyckelns identitet för respektive lägenhet.

Av säkerhetsskäl finns ingen förteckning i föreningen över nyckelidentiteten för respektive lägenhet.
Det skulle kunna orsaka stor skada om en sådan kom i orätta händer.
Storstadens lås HB har av säkerhetskäl inte heller någon sådan förteckning.
Det är orsaken till att bostadsrättshavaren / hyresgästen ska kunna uppge lägenhetsnyckelns identitet vid tillverkning av extranyckel.
Det räcker alltså inte med att uppge adress eller lägenhetsnummer.

Nycklar är en personlig värdehandling

Nycklar skall behandlas som en värdehandling.
De ska förvaras och hanteras därefter, på samma sätt som andra personliga värdesaker.
Bostadsrättsinnehavaren / hyresgästen är ersättningsansvarig om en förlorad nyckel orsakar ett behov att byta låscylinder.
Bostadsrättshavare ansvarar för inre underhåll och till detta hör: Låscylinder, Handtag (dörrtrycke) och Låskista.

Husnycklar”

En s.k. hus-nyckel ( passar till gemensamma utrymmen t ex tvättstuga) har lämnats ut per lägenhet.
Om en hus-nyckel förloras ska detta anmälas till styrelsen (Styrelsens brevlåda Vikingagatan 41 alt mail: styrelsen.kannan13@gmail.com) som lägger en beställning till Storstadens lås.
Även polisanmälan av förlusten kan bli aktuell då denna nyckel ger tillträde till ett flertal utrymmen i vår fastighet.