Föreningens garage

I föreningen finns ett garage med infart från Torbjörn Klockares gata. Garaget omfattar 16 platser för bil, varav 2 mindre, och 3 platser för MC. Samtliga platser är för närvarande uthyrda. 

Garageplatserna är bara för boende i föreningen. Andrahandsuthyrning av garageplats är inte tillåten.

Hyra garageplats

Garagehyra uppgår i dagsläget till 1800 kr/mån för bil och 750 kr/mån för MC.

Om du önskar ställa dig i kö för garageplats, eller har frågor, är du välkommen att kontakta styrelsen. 

Policy för kölista

När du blir erbjuden en garageplats behöver du återkoppla till styrelsen inom fem dagar, efter det går frågan vidare till den som står näst på tur och du förlorar din plats i kön. 

Om du meddelar fortsatt intresse och vill inspektera platsen har du sedan ytterligare tre dagar på dig , från inspektionstillfället, att meddela ditt beslut innan frågan går vidare till den som står näst på tur och du förlorar din plats i kön.

Det är inte möjligt att stå över ett erbjudande och behålla sin plats i kön, med undantag för om den plats du blir erbjuden är en av de mindre platserna. Du kan då, med hänvisning till bilens och platsens storlek, stå över och ändå behålla din plats i kön.

Laddpunkter för elbil

Samtliga garageplatser är utrustade med laddpunkt. För nyttjande av laddpunkt tillkommer en tilläggsavgift utöver grundhyran, i dagsläget en schablonsumma om 500 kr/mån. Tilläggsavgiften kan komma att justeras utifrån exempelvis stigande elpriser. 

Meddela Styrelsen, se adress nedan, om du har en garageplats och vill börja utnyttja laddpunkten.

Uppsägning av garageplats

Du säger upp din garageplats genom att maila styrelsen. Uppsägningstiden är vanligen 2 kalendermånader men du får gärna meddela tidigare än så för att underlätta handläggningen.

Övrigt

Med hänvisning till framförallt brandrisk är det inte tillåtet att förvara däck eller annat i garaget.