Hyra av Garageplats

I föreningen finns ett garage med infart från Torbjörn Klockares gata. Garaget omfattar 16 platser för bil, varav 2 mindre, och 3 platser för MC. Samtliga platser är för närvarande uthyrda. 2022-03-26 står 32st medlemmar i kö för garageplats.

Garagehyra uppgår i dagsläget till 1800 kr/mån för bil och 750 kr/mån för MC.

Om du önskar ställa dig i kö för garageplats, eller har frågor, är du välkommen att kontakta styrelsen genom Marianne Clausen, marianne.clausen@live.com.

Laddstolpe för elbil

För närvarande är två av garageplatserna utrustade med laddstolpe för elbil, båda också uthyrna.

I dagsläget finns inga planer på att utrusta garaget med fler laddstolpar men hyrestagare kan själva driva och bekosta arbetet för installation. Förutsättningarna är att man först, genom ovan mail, kontaktar styrelsen för ett godkännande samt att installationen sker fackmannamässigt och dokumenteras.  

För garageplats med laddstolpe (som nyttjas) tillkommer en tilläggsavgift utöver grundhyran, i dagsläget en schablonsumma om 500 kr/mån. Tilläggsavgiften kan komma att justeras utifrån exempelvis stigande elpriser. 

Uppsägning av garageplats

Du säger själv upp din garageplats genom kontakt med SBC men får gärna meddela styrelsen så att anmälan av ny hyrestagare kan göras snarast möjligt.

Övrigt

Med hänvisning till framförallt brandrisk är det inte tillåtet att förvara däck eller annat i garaget.