Hyra av Garageplats

I föreningen finns ett garage med infart från Torbjörn Klockares gata. Garaget omfattar 16 platser för bil, varav 2 mindre, och 3 platser för MC. Samtliga platser är för närvarande uthyrda. 2022-03-26 står 32st medlemmar i kö för garageplats.

Garageplatserna är bara för boende i föreningen. Andrahandsuthyrning av garageplats är inte tillåten.

Garagehyra uppgår i dagsläget till 1800 kr/mån för bil och 750 kr/mån för MC.

Om du önskar ställa dig i kö för garageplats, eller har frågor, är du välkommen att kontakta styrelsen.

Laddstolpe för elbil

För närvarande är tre av garageplatserna utrustade med laddstolpe för elbil, båda också uthyrna.

Styrelsen utreder möjligheter att utrusta garaget med fler laddstolpar men tills vidare kan hyrestagare  själva driva och bekosta arbetet för installation. Förutsättningarna är att man först kontaktar styrelsen för ett godkännande samt att installationen sker fackmannamässigt och dokumenteras.  

För garageplats med laddstolpe (som nyttjas) tillkommer en tilläggsavgift utöver grundhyran, i dagsläget en schablonsumma om 500 kr/mån. Tilläggsavgiften kan komma att justeras utifrån exempelvis stigande elpriser. 

Uppsägning av garageplats

Du säger upp din garageplats genom att maila styrelsen. Uppsägningstiden är 1 kalendermånad men du får gärna meddela tidigare än så för att underlätta handläggningen.

Övrigt

Med hänvisning till framförallt brandrisk är det inte tillåtet att förvara däck eller annat i garaget.