Underhållsplan för Kannan 13

Under slutet av 2022 arbetade styrelsen, tillsammans med SBC, med att digitalisera
fastighetens underhållsplan. Underhållsplanen innehåller för närvarande alla planerade
underhåll för kommande 50 år och ger god överblick av kommande arbeten och
kostnader. Underhållsplanen är tillgänglig här: Underhållsplan 2022-2071