Avslag bygglov, balkonger – dec 2013

December 2013, Länstyrelsens avslag på överklagan angående:
Beslut från Bygglovsavdelningen, Stadsbyggnadskontoret: Avslag på ansökan om bygglov för balkonger

Februari 2013, Beslut från Bygglovsavdelningen, Stadsbyggnadskontoret:
Avslag på ansökan om bygglov för balkongerläs tjänsteutlåtandet här.