Om föreningen

Vår förening registrerades den 30 september 1999 och fastigheten förvärvades den 1 september 2004. Fastighetsbeteckningen är Kannan 13.

Idag består föreningen av 1 hus med 11 uppgångar – Torbjörn Klockares gata 1-9, Vikingagatan 39-45, Norrbackagatan 70 och Tempeltrappan 2. I föreningen finns totalt 120 lägenheter, varav några är hyreslägenheter. Föreningen har också 4 lokaler – bland annat en restaurang och en förskola.

Tanken med en bostadsrättsförening är att alla dess medlemmar är medansvariga för dess skötsel och trivsel. I och med att du ansökt om, och beviljats, medlemskap i föreningen är också du med och delar detta ansvar.

Föreningen har gett uppdraget att förvalta fastigheten till Driftia, mark och trädgård till MK Trädgård och hyres- och lägenhetsadministration och redovisningstjänster till SBC.

Föreningsstämma och styrelse
Ordinarie föreningsstämma hålls varje vår, då medlemmarna också väljer styrelse. Denna består av lägst 5 och högst 11 ordinarie ledamöter, samt lägst 2 och högst 4 suppleanter.

Sammansättningen av aktuell styrelse hittar du på styrelsesidan.