Mäklarbild/information

(2022-08-21)

Allmänt om föreningen

 • Föreningen köpte fastigheten av Drott 1/9 2004. Vindsvåningarna byggdes senare, inflyttning 2007.
 • Föreningen är äkta.
 • Föreningens adresser är: Vikingagatan, Norrbackagatan, Torbjörn Klockares gata och Tempeltrappan.

Lägenheter

Antal lägenheter är 120 st och kvarvarande hyresgäster är 9 st. Hyresrätterna har varierande storlek och säljs varefter hyresgästerna lämnar lägenheterna.

Lokaler

Antal lokaler är 6 st (med hyresrätt).
Verksamhet som bedrivs i lokalerna är förskola, restaurang och kontor. Alla lokaler är för närvarande uthyrda med varierande kontraktslängd.

Fakta om fastigheten

Fastighetens byggår är 1923 och ombyggnadsår är 1978 (Torbjörn Klockares gata 7) resp. 1987
Föreningen äger fastigheten.

 • Gemensamma utrymmen: tvättstugor, cykelförråd, lekplats samt innergård med utemöbler
 • Säkerhetsdörrar: Ja
 • VA-stammar: byttes 1978 på Torbjörn Klockares gata 7 och i övriga uppgångar 1987, vindsvåningarna fick nya stammar 2006
 • Ventilation: renoverat 2006
 • Elstigar: nya 1987, vindsvåningarna fick nya elstigar 2006
 • Fasad: är i gott skick, renoveras löpande
 • Fönster: renoverades 2008
 • Tak: lades om 2010
 • Trappuppgång/hiss: är i gott skick
 • Uppvärmning: fjärrvärme, UC utbytt 2009.
 • Tvättstugor: renoveras löpande
 • Balkongplaner: Föreningen har ansökt om bygglov men det har inte beviljats

(2013). El: 3-fas

Underhållsplan

Föreningen har en digital underhållsplan hos HSB som sträcker sig fram till 2026. För aktuell information om underhåll av fastigheten se senaste årsredovisningen.

Avgift

I avgiften ingår värme, vatten, TV (basutbud) och bredband från Bahnhof.

Det finns inga beslut om kommande avgiftsförändringar. För information om hur avgifterna har förändrats de senaste åren, se flerårsöversikten i senaste årsredovisningen.

Ekonomi

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av SBC.

För information om föreningens ekonomi, exempelvis kassa och lån, se senaste årsredovisningen.

OVK

OVK genomfördes i slutet av 2021. Två fläktar ska bytas ut inom kort, därefter är OVK godkänd.

Ventilation och fläkt

Ventilationen är ett centralfläktsystem vilket innebär att egen fläkt under inga omständigheter får anslutas till ventilationssystemet.

Källare, tvättstuga och vindsyta

 • I källaren finns förråd och tre gemensamma tvättstugor. Tvättstugorna underhålls och städas löpande.
 • All vindsyta är exploaterad sedan 2007.

Teknisk förvaltning

Sköt av Driftia

Trappstädning

Sköts av städfirma

Höst- resp. vårstädning

Frivilliga åtaganden i föreningen

TV/ Internet /telefoni

 • Internet: Abonnemang hos Bahnhof ingår i avgiften (1000 Mbit/s). Samtliga lägenheter har fiberanslutning.
 • Kabel-tv: ComHem, basutbud ingår i avgiften.
  ComHem erbjuder resp. bostadsrättshavare att teckna eget abonnemang för TV/Bredband/Telefoni

Parkering/Garage

 • Tillgång till p-plats: Boendeparkering finns på gatan utanför. Kontakta Stockholms stad för frågor angående boendeparkeringstillstånd.
 • Garage finns i fastigheten, 14 platser som administreras av bostadsrättsföreningen. Kostnad 1.800 kr/månad/plats. Idag flera års kö för garageplats.

Överlåtelse/Medlemskap

Beslut ang. medlemskap tas på styrelsemöte (1 gång per månad).

För information om överlåtelse- och pantsättningsavgift, se stadgarna.

Det kan vara ok med delat ägande, släkt/föräldrar/barn i föreningen men max 2 ägare per lägenhet.

Föreningen accepterar inte juridisk person som medlem vid förvärv av lägenhet för bostadsändamål.

Medlemsansökan laddas upp elektroniskt på SBC:s mäklarwebb: https://www.sbc.se/kontakt/maklarservice/

Stadgar

Dessa stadgar antogs vid två på varandra följande stämmor Stockholm den 2019-10-03 och Stockholm den 2019-10-19 och är registrerade hos Bolagsverket.

Stadgar Brf Kannan 13

Läs igenom stadgarna och informationen ovan först innan du tar vidare kontakt med styrelsen.

Energideklaration

Energideklaration