Stängning av sopnedkasten

De tre soprummen kommer att iordningställas med kärl för hushållssopor och återvinning.

 

Din vanliga lägenhetsnyckel kommer att passa till soprummet.

 

Under tiden vi bygger om (5-9 maj) kommer provisoriska kärl för hushållsavfall att ställas upp utanför soprummen.

 

Så snart som möjligt kommer styrelsen att skicka ut en “miljöguide” som berättar om hur du sopsorterar