Kallelse till exta föreningsstämma, Onsdag 26 okt, kl 18.30

Styrelsen kallar härmed medlemmarna i Brf Kannan 13 till en extra föreningsstämma för att behandla frågan om balkongbygge.
Kallelse