Månadsbrev/Nyhetsbrev februari 2012

I detta nyhetsbrev finns rubrikerna: (klicka här för att läsa)

  • Årsmöte, 23 maj kl 19.00
  • Motioner till årsmötet, lämnas senast 29 februari
  • Lägesrapport för pågående projekt