Fel på låsningen av ytterdörrar och Översvämning källare TBK gata

Låsning/öppning
Den funktion som styr låsning/öppning av ytterdörrarna till trappupgångaran är tyvärr ur funktion.
Dessvärre är felet som orsakar detta inte möjligt att reperera direkt utan problemet med låsningen kommer att kvartstå några dagar.

Översvämning
Vid kraftigt regn har  dagvattenbrunnarna inte kunnat ta hand om vattnet vilket har orsakat översvämning i kallren på Torbjörn klockares gata.
Med hjälp av filming av rören har man nu hitta orsaken. Det var plastlekspadar som var nedstoppade i brunnen och som följt med ini röret och hindrat flödet.
Nu är röret rensat och avflödet ska fungera.