OBS! Felaktiga avier för månadsavgift från HSB

OBS! Felaktig avisering av månadsavgifter från HSB.
Bortse helt från detta utskick!
Idag har många medlemmar, och fd medlemmar, fått avier för månadsavgifter för kv 1 2015 från HSB.
Det verkar som om de använt en medlemsförteckning från före 2010 då de var föreningens ekonomiska förvaltare.