Nyhetsbrev april–maj 2016

Nyhetsbrev april-maj 2016 (klicka för att läsa)

Viktiga datum:

  • 24 april 12.00-15.00 städdag
  • 19 maj 19.00-21.00 föreningsstämma/årsstämma (enligt särskild kallelse)

Ur innehållet:

  • Vårens städdag
  • Övergivna cyklar söker ägare
  • Mobil miljöstation – för elektronik och miljöfarligt avfall
  • Lägesrapport för pågående projekt