Kallelse till ordinarie föreningstämma torsdag 27 maj, kl 19.

Plats: Karlbergs skola, Norrbackagatan 31-33

Styrelsens förslag: (Läs mera)

1/  Installation av fiberuppkoppling för bredband, TV och telefoni
Styrelsen föreslår
att årsstämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att ge Telia tillstånd att installera ett distributionsnät i fiber för bredband, TV och/eller telefoni till alla lägenheter från fastighetens anslutningspunkt till Stockholms bredbandsnät med exklusiv rätt att vara operatör i det nätet i 5 år.

2/ Förslag till trivsel-/ordningsregler (se förslaget till regler i menyn till vänster)
Styrelsen föreslår
att årsstämman beslutar att anta förslaget om ordnings- och trivselregler att gälla för Kannan 13.