Lämna inte reklamblad/tidningar i trappuppgången

För att hålla våra trappuppgångar fina och då brevbäraren inte tar med sig oönskad reklam eller gratistidningar vill vi uppmana våra medlemmar och hyresgäster att slänga sin egen reklam/gratistidning.
Pappersåtervinning finns i soprummen eller vid återvinningscentralen bakom Solvändan på Vikingagatan.

Tips!
• Sätt upp en dekal på brevlådan där ni frånsäger er både reklam, gratistidningar och mäklarutskick.
• DN bostad går att avbeställa på www.dn.se/bostadnejtack
• SvD Magasinet går att avbeställa på http://kundservice.svd.se/Kundservice/gorettarende/ – ange alla familjemedlemmar. Alternativt via 08-618 02 20.