Utresning av cyklar

Det skedde en utrensning av uppmärkta cyklar på städdagen i våras, som vi tidigare aviserat.
Även felparkerade cyklar i barnvagnsrum flyttades. Cyklarna finns inlåsta i föreningens trädgårdsförråd och kommer att slängas senast på höstens städdag och vi vill därför uppmana dem som saknar en cykel att kontakta oss så snart som möjligt.
/Styrelsen