Harald Grönqvist, ny ordförande fr.o.m 2011-11-01

Jonas Forss som valdes till föreningens ordförande vid årstämman 2011 har nu avgått som ordförande i samband med att han flyttat från Kannan 13.
Det innebär att v ordf Harald Grönqvist träder in som ordförande fram till nästa årsstämma, våren 2012.

Även Peter Åsberg lämnar styrelsen och föreningen i november.