Placera inte saker trapphusen

Föreningen har nu satt upp skyltar i trapphusen som tydligt informerar om det olämpliga i att placera föremål i trapphus och vi vill be alla att följa reglerna och även uppmana grannar, gäster, hantverkare etc. att följa dessa regler.
Cyklar hänvisas till cykelrum/cykelställ, barnvagnar till barnvagnsrum/egen lägenhet och övriga saker till källarförråd/egen lägenhet.