Varför repareras yttertaket?

När föreningen bildades 2004 sålde dåvarande ägaren, Drott, råvinden till ett separat bolag , ÖVAB, för att de skulle bygga lägenheter och sedan sälja dem. Lägenheterna iordningställdes och såldes utan att föreningen hade något inflytande. Vid garantibesiktningen godkändes inte taket, det krävdes åtgärder för att det skulle vara tätt. ÖVAB hade ansvar för att åtgärda dessa brister.
ÖVAB bildades enbart för att omvandla råvindarna och föreningen bedömde att det fanns risk för att bolaget inte skulle existera särskilt länge och då skulle föreningen att få bekosta åtgärderna utan ersättning från ÖVAB.. Föreningen kom 2009 överens med ÖVAB om att överta anvaret för garantiårgärderna mot att man fick kontant ersättning på 2,5 milj kr, som åtgärderna beräknades att kosta.
Det är dessa reparationer som nu pågår och de bekostas av i första hand av den ersättning föreningen fått från ÖVAB och inte av ordinarie medel ur föreningens kassa.