Lägesrapport om takplåtsreparationerna

Tidsplanen är för reparationen av takplåtarna är förlängd med en månad och sträcker sig nu t.o.m. 2:a veckan i aug. 2012.
Orsaken är i första hand att man vid rivning av plåtar upptäckt dolda felaktigheter ,vilket innebär en annan lösning än vad man antog från början.
Befintliga ställningar kommer därför troligen att stå kvar till i början av januari  2012, innan de flyttas till nästa etapp som då börjar vid Vikingagatan 39.