Nyhetsbrev december 2013 – januari 2014

Nyhetsbrev december 2013 – januari 2014

Ur innehållet:

  • Avslag i bygglovsärendet
  • Dags att motionera inför årsmötet 2014 – Lämna motionen ”före februari månads utgång”, som det står i stadgarna, gärna i föreningens brevfack på Vikingagatan 39. 2
  • Tvätta och torka med omsorg om miljö och ekonomi
  • Erbjudande till hyresgäster
  • Se över ditt brandskydd!