Valberedningen söker nya medlemmar

Valberedningen för Brf Kannan 13 ansvarar för att på årsstämman ge föreningens medlemmar förslag på nya kandidater till bostadsrättsföreningens styrelse. Nu söker vi nya medlemmar till valberedningen inför nästa år.

Välkommen att höra av dig till någon av oss i årets valberedning om du är intresserad så berättar vi gärna mer.

Emma Lindström,
lindstrom.k.emma@gmail.com

Yvonne Arnstad,
yvonne.arnstad@gmail.com

Fatima Bentefour,
fatima.bentefour@gmail.com