ÄNDRING GÄLLANDE BOSTADSRÄTTSTILLÄGG I FÖRSÄKRINGEN

Våra kollektiva bostadsrättstillägg upphör

Föreningens styrelse har tagit beslutet att från och med förnyelsedatumet för fastighetsförsäkringen plocka bort det kollektiva bostadsrättstillägget ur försäkringen. För dig som boende i föreningen innebär det här att du måste lägga till bostadsrättstillägget i din hemförsäkring och bekosta det på egen hand.

För att göra det kontaktar du ditt försäkringsbolag och ber att få lägga till ett bostadsrättstillägg i din hemförsäkring. Det är väldigt viktigt att du lägger till detta tillägg från och med datumet som anges nedan. Utan detta tillägg står du utan skydd och därmed ersättning för bland annat ytskikt vid en vattenskada, vitvaror och andra byggnadsdelar i din bostadsrätt.

Datum för upphörande: 2020-07-01

Den försäkringslösning styrelsen har valt inför kommande försäkringsperiod är förmedlad via Ankaret Försäkring & Finans AB. Önskas ytterligare information om detta eller har ni frågor om hur ni ska gå tillväga för att teckna detta tillägg i er hemförsäkring så är ni varmt välkomna att kontakta styrelsen.

Vänligen,
Styrelsen i Bostadrättsföreningen Kannan 13