Byte av lås till källardörrar och förråd

Föreningen kommer att byta lås till källarnedgångar och förråd pga av att det finns risk för att nycklar kan finnas hos andra än boende i föreningen.
Bytet kommer att ske under mitten av november. Vi återkommer med information för hur utbytet av nycklar ska genomföras.