I hjärtat av Röda Bergen, Stockholm (Org.nr: 769604-8748)
Slumpmässig bild från föreningen... Ladda om sidan för att se fler bilder!

Inlägg från — november 2011

Varför repareras yttertaket?

När föreningen bildades 2004 sålde dåvarande ägaren, Drott, råvinden till ett separat bolag , ÖVAB, för att de skulle bygga lägenheter och sedan sälja dem. Lägenheterna iordningställdes och såldes utan att föreningen hade något inflytande. Vid garantibesiktningen godkändes inte taket, det krävdes åtgärder för att det skulle vara tätt. ÖVAB hade ansvar för att åtgärda dessa brister.
ÖVAB bildades enbart för att omvandla råvindarna och föreningen bedömde att det fanns risk för att bolaget inte skulle existera särskilt länge och då skulle föreningen att få bekosta åtgärderna utan ersättning från ÖVAB.. Föreningen kom 2009 överens med ÖVAB om att överta anvaret för garantiårgärderna mot att man fick kontant ersättning på 2,5 milj kr, som åtgärderna beräknades att kosta.
Det är dessa reparationer som nu pågår och de bekostas av i första hand av den ersättning föreningen fått från ÖVAB och inte av ordinarie medel ur föreningens kassa.

november 22, 2011   Kommentarer inaktiverade för Varför repareras yttertaket?

Lägesrapport om takplåtsreparationerna

Tidsplanen är för reparationen av takplåtarna är förlängd med en månad och sträcker sig nu t.o.m. 2:a veckan i aug. 2012.
Orsaken är i första hand att man vid rivning av plåtar upptäckt dolda felaktigheter ,vilket innebär en annan lösning än vad man antog från början.
Befintliga ställningar kommer därför troligen att stå kvar till i början av januari  2012, innan de flyttas till nästa etapp som då börjar vid Vikingagatan 39.

november 8, 2011   Kommentarer inaktiverade för Lägesrapport om takplåtsreparationerna

Byte av lås till källardörrar och förråd

Föreningen kommer att byta lås till källarnedgångar och förråd pga av att det finns risk för att nycklar kan finnas hos andra än boende i föreningen.
Bytet kommer att ske under mitten av november. Vi återkommer med information för hur utbytet av nycklar ska genomföras.

november 8, 2011   Kommentarer inaktiverade för Byte av lås till källardörrar och förråd

Placera inte saker trapphusen

Föreningen har nu satt upp skyltar i trapphusen som tydligt informerar om det olämpliga i att placera föremål i trapphus och vi vill be alla att följa reglerna och även uppmana grannar, gäster, hantverkare etc. att följa dessa regler.
Cyklar hänvisas till cykelrum/cykelställ, barnvagnar till barnvagnsrum/egen lägenhet och övriga saker till källarförråd/egen lägenhet.

november 8, 2011   Kommentarer inaktiverade för Placera inte saker trapphusen

Harald Grönqvist, ny ordförande fr.o.m 2011-11-01

Jonas Forss som valdes till föreningens ordförande vid årstämman 2011 har nu avgått som ordförande i samband med att han flyttat från Kannan 13.
Det innebär att v ordf Harald Grönqvist träder in som ordförande fram till nästa årsstämma, våren 2012.

Även Peter Åsberg lämnar styrelsen och föreningen i november.

november 2, 2011   Kommentarer inaktiverade för Harald Grönqvist, ny ordförande fr.o.m 2011-11-01

Ja till att söka byggnadslov för balkonbygge

Extrastämman den 26 okt sa ja till förslaget att söka bygglov för balkongbygge. Om bygglov beviljas ska man genomföra balkongbygge.
Stämman sade ja till förslaget med kvalificerad majoritet med rösterna 57 ja mot 14 nej,  (För kvalificerad majoritet krävdes 48 ja).

november 2, 2011   Kommentarer inaktiverade för Ja till att söka byggnadslov för balkonbygge